Test tubes’ chỉ những ống nghiệm, ‘pencil sharpener’ là cái gọt bút chì. Còn thước đo độ trong tiếng Anh là gì?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here