Bạn hứng thú với với các môn khoa học đặc biệt về sinh học và các loài vi khuẩn. Bạn thắc mắc không biết các loài vi khuẩn cũng như cấu tạo của chúng tiếng anh là gì. Hãy cùng tìm ra câu trả lời qua bài tổng hợp từ vựng tiếng anh về vi khuẩn dưới đây nhé!

1. TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ VI KHUẨN

 

Hình ảnh minh họa về vi khuẩn

Từ vựngNghĩa Tiếng Việt
Bacteria/ germ (n)Vi khuẩn hay vi trùng
Bacteriology (n)Ngành vi khuẩn học                                
Microbe (n)Bệnh khuẩn
Incubate(v)Ủ bệnh, nuôi cấy vi khuẩn                 
Archaea (n)Cổ khuẩn hay vi khuẩn cổ
Eubacteria (n)Vi khuẩn chính thức
Bacterial gliding (v)Trượt ( hành động di chuyển của vi khuẩn)
Buoyancy (n)Sức nổi
Organelle (n)Sào quan
Mitochondrial (n)Ti thể
Endosymbiotic (n)Nội cộng sinh
Bacteria contamination (n)Sự nhiễm vi khuẩn
Bacteria propagation tankBể nhân giống các loại vi khuẩn
Bacteria growing stationBuồng nuôi cấy các loại vi khuẩn (men giống tinh khiết)
Para-immunity (n)Bàng miễn dịch vi khuẩn
Biofilter (n)Máy có thể lọc vi sinh
Bacterial allergenBị dị ứng với nguyên vi khuẩn

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ VI KHUẨN: CÁC LOẠI VI KHUẨN

Từ vựngNghĩa Tiếng Việt
VibrioVi khuẩn phẩy
VirologySiêu vi khuẩn học
Bacillus bacteriaTrực khuẩn gram dương
BacteriumTrực khuẩn gram âm
AnimalculeVi động vật
Aseptic bacteriaVi trùng vô khuẩn
Thermopile bacteriaVi khuẩn ưa nhiệt
Escherichia coliVi khuẩn sống trong cơ thể người và động vật như bò và dê
Spirillum bacteriaXoắn khuẩn
Cyanobacteria bacteriaVi khuẩn lam
aroma-forming bacteriaVi khuẩn tạo mùi hương
Heterotroph bacteriaVi khuẩn dị dưỡng
Autotroph bacteriaVi khuẩn tự dưỡng
Chemotroph bacteriaVi khuẩn hóa dưỡng
Phototrophic bacteriaVi khuẩn quang dưỡng
Lithotroph bacteriaVi khuẩn vô cơ dưỡng
Organotroph bacteriaVi khuẩn hữu cơ dưỡng
Aerobe bacteriaVi khuẩn hiếu khí
Anaerobe bacteriaVi khuẩn kị khí
Facultative anaerobe bacteriaVi khuẩn kị khí tùy ý
Aerotolerant bacteriaVi khuẩn chịu oxi
Extremophile bacteriaVi khuẩn chịu cực hạn
Halophilic bacteriaVi khuẩn chịu mặn
Acidophilic bacteriaVi khuẩn chịu axit ( sống trong môi trường axit)
Alkaliphilic bacteriaVi khuẩn chịu kiềm ( sống trong môi trường kiềm)
Psychrophile bacteriaVi khuẩn chịu hàn ( sống trong các băng hà)
Heterofermentative bacteriaVi khuẩn lên men hỗn hợp
Heterofermentative bacteriaVi khuẩn lên men không đồng nhất
Homofermentative bacteriaVi khuẩn lên men đồng nhất
Homofermentative bacteriaVi khuẩn lên men thuần nhất
Inimical bacteriaVi khuẩn gây hại
Lactic acid bacteriaVi khuẩn lactic
Legume bacteriaVi khuẩn nốt sần
Non-pathogenic bacteriaVi khuẩn không gây ra bệnh
Non-spore-forming bacteriaVi khuẩn không tạo nhân bào

Hình ảnh minh họa các loại vi khuẩn

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ VI KHUẨN: CẤU TẠO VI KHUẨN

Từ vựngNghĩa Tiếng Việt
Eukaryote (n)Màng nhân
Capsule (n)Vỏ nhầy
Cell membraneMàng tế bào chất
Cytoplasm (n)Tế bào chất
Nuclear bodyThể nhân
Spore (n)Bào tử
Flagellum (n)Tiên mao
Axial filamentSợi trục
Chemotaxis (n)Hóa hướng động
Phototaxis (n)Quang hướng động
Mechanotaxis (n)Cơ hướng động
Magneto Taxis (n)Từ hướng động
Cytoskeleton (n)Bộ khung tế bào
Monera (n)Sinh vật khởi sinh
Prokaryote (n)Sinh vật nhân sơ
Coccus (n)Cầu khuẩn
Diplococci (n)Song cầu ( một loại cầu khuẩn)
Streptococcus pneumoniae (n)Phế cầu
Neisseria gonorrhoeae (n)Lậu cầu
Neisseria meningitidis – Meningococcus (n)Não mô cầu
Streptococci (n)                Liên cầu
Staphylococci (n)Tụ cầu
Riboxom (n)Nơi tổng hợp protein của tế bào vi khuẩn
Mezoxom (n)Thành phần của tế bào chất trong vi khuẩn
https://independent.academia.edu/kienthucphelieu
https://plus.edu.vn/members/kienthucphelieu.32308/
https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=8679
https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2118
http://computer.ju.edu.jo/Lists/SocialNetwork/DispForm.aspx?ID=178
https://speechdebate.binghamton.edu/Users/25857/Profile/kienthuc-phelieu/#
http://www.ict-edu.uk/user/245958/
https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Allied_Health_Bldg__Conference_Room_Schedule/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=e62eae00-f686-41e3-aac0-455fc6292059&p=2
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=1338
https://edu.sepve.org.gr/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=kienthucphelieu
https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Accounting_and_Business_Student_Association/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=c0106d15-d5ab-4330-bbdd-91ef86955da8
https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Learning_Through_Collaboration/Student_Papers_and_Projects.jnz?portlet=Student_Discussion&screen=PostView&screenType=change&id=53e9f3a6-5fcb-415a-9745-55b25dc4eb05
https://www.ucn.edu.co/virtualmente_old/cibercultura/Lists/comentariossugerencias/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence&&View={EAAE4C94-1379-4A6F-9EF7-B4260DA608C8}&SortField=LinkTitle&SortDir=Desc&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=Ph%E1%BA%BF%20li%E1%BB%87u%20ti%E1%BA%BFng%20Anh%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F
https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=10216
https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/kienthucphelieu/
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=6025
http://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=Last%5Fx0020%5FName&FilterValue1=thietkexaydung&FilterField2=Last%5fx0020%5fName&FilterValue2=phelieu
https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Kienthucphelieu
http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=397&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D382%2DPageFirstRow%253D331&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45
https://mycampus.umhb.edu/ICS/Academics/BENT/BENT_4312/2010_SP-BENT_4312-01/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=f893b1ee-ece7-41b6-9563-8b8582e96276&p=2
http://acva2010.cs.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/20750/Ph%E1%BA%BF%20li%E1%BB%87u%20ti%E1%BA%BFng%20Anh%20l%C3%A0%20g%C3%AC?
https://my.svu.edu/ICS/_portletview_/My_Pages/Agen_Maxbet_Terpercaya.jnz?portlet=Forums_8&screen=PostView&screenType=change&id=65e2923a-a07e-40cb-9e73-fb09adeab055&p=8
https://tiger.voorhees.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Campus_Actitvities/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=0b4a5ea3-b56d-40d5-9938-ca1060d414de&p=3
http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/113020
https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5bf06133-4f5a-4f2e-be84-d26faa6bb317&p=8
http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/KienthucPhelieu
https://my.sterling.edu/ICS/Academics/LL/LL379__UG12/FA_2012_UNDG-LL379__UG12_-A/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7d9d013d-820b-4aca-97ce-564fe70b34a8
GOV
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17951/View/Details/Default.aspx
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17952/View/Details/Default.aspx
http://bvdk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=1694
http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=5671
http://chicucdskhhgd.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=799
https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/hoi-dap/tra-loi?id=6887
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/26254/Phe-lieu-tieng-Anh-la-gi.aspx#post26254
https://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=3084
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1273965
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4778
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=4777
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=1595
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=520544
https://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=1989
http://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=10337
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/4081/
http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=6967&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpx
https://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=2694
http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=69377
http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1335
http://ttttgdsk.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=339
http://ttytdp.soytedienbien.gov.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=2835
http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-20960
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=12145
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=224653
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=21381
https://www.ndmc.gov.za/sites/register/Lists/CAP%20Form/DispForm.aspx?ID=10092
https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=18085
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/lists/hoidap/allitems.aspx?soid=1635
http://www.videovivo.it/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.videovivo.it%2Fweb%2Fkienthucphelieu%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=21322
https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=3583
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=8901
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=1975
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2270
https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=1608
https://contratacionbogota.gov.co/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi?_33_redirect=https%3A%2F%2Fcontratacionbogota.gov.co%2Fweb%2Fkienthucphelieu%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
http://duongxa.gialam.hanoi.gov.vn/web/kienthucphelieu/kienthucphelieu
https://www.sab.gov.co/web/kienthucphelieu/home/-/blogs/phe-lieu-tieng-anh-la-gi-?
https://www.economy.gov.ae/arabic/lists/participationinnovation3sep2015/DispForm.aspx?ID=8239

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =