Nghĩa của “mặt trời” trong tiếng Anh:

mặt trời {danh từ} sun

thuộc mặt trời {tính từ} solar

Một số từ vựng liên quan:

 • Constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/ : Chòm sao
 • Milky Way /ˌmɪl.ki ˈweɪ/: Dải Ngân Hà
 • Astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/ : Phi hành gia
 • Axis /ˈæk.sɪs/ : Trục
 • Comet /ˈkɒm.ɪt/ : Sao chổi
 • Meteor /ˈmiː.ti.ɔːr/ : Sao băng
 • Sun /sʌn/ : Mặt trời
 • Orbit /ˈɔː.bɪt/ : Quỹ đạo
 • Moon /muːn/ : Mặt trăng
 • Universel /ˌjuː.nɪˈvɜː.səl/: Vũ trụ
 • Planet /ˈplæn.ɪt/: Hành tinh
 • Star /stɑːr/: Ngôi sao
 • Galaxy /ˈɡæl.ək.si/: Thiên hà
 • Solar system /ˈsəʊ.lə ˌsɪs.təm/: Hệ Mặt Trời
 • Asteroid  /ˈæs.tər.ɔɪd/: Tiểu hành tinh

Xem thêm:

https://www.eschenauer.at/request/url.php?link=https://top10totnhat.net
https://www.financialcenter.com/ads/redirect.php?target=https://top10totnhat.net
https://www.fitgirlporn.com/top/out.php?u=https://top10totnhat.net
https://www.freemusic123.com/karaoke/cgi-bin/out.cgi?id=castillo&url=https://top10totnhat.net
https://www.frodida.org/BannerClick.php?BannerID=29&LocationURL=https://top10totnhat.net
https://www.gadsdenapartmentguide.com/MobileDefault.aspx?reff=https://top10totnhat.net
https://www.gudarjavalambre.com/sections/miscelany/link.php?url=https://top10totnhat.net
https://www.gvomail.com/redir.php?k=1560a19819b8f93348a7bc7fc28d0168&url=https://top10totnhat.net
https://www.haveanice.com/refer/D3dKFDIUbYk66eqlL1163PlAW3BXqx/jpg/?hvAn_url=https://top10totnhat.net
https://www.hottystop.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=12&trade=https://top10totnhat.net
https://www.immobilien-magazin.at/redirect.php?url=https://top10totnhat.net
https://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/navi/navi.cgi?jump=84&url=https://top10totnhat.net
https://www.jpsconsulting.com/guestbook/go.php?url=https://top10totnhat.net
https://www.labialand.com/te3/out.php?u=https://top10totnhat.net
https://www.megavision.net/hitting.asp?id=1406&url=https://top10totnhat.net
https://www.myamateurwebsite.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=57&trade=https://top10totnhat.net
https://www.njava.com/link.php?t=https://top10totnhat.net
https://www.nyl0ns.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=43&l=btop&u=https://top10totnhat.net
https://www.rias.si/knjiga/go.php?url=https://top10totnhat.net
https://www.roccotube.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=27&tag=toplist&trade=https://top10totnhat.net
https://www.skoberne.si/knjiga/go.php?url=https://top10totnhat.net
https://www.spyro-realms.com/go?https://top10totnhat.net
https://www.usacarry.com/forums/redirect-to/?redirect=https://top10totnhat.net
https://www.uts.edu.co/portal/externo.php?id=https://top10totnhat.net
https://www.weloveboyz.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=14&tag=top&trade=https://top10totnhat.net
https://www.yeaah.com/disco/DiscoGo.asp?ID=3435&Site=https://top10totnhat.net
https://xlandia.com/cgi-bin/at3/out.cgi?id=121&trade=https://top10totnhat.net
https://zhoujin.com/urlredirect.php?go=https://top10totnhat.net
http://page.yicha.cn/tp/j?url=https://top10totnhat.net
http://tekguide.net/cgi-sec/url_ext.cgi?https://top10totnhat.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − one =