Lũ lụt tên tiếng anh đọc là: Flood

Phát âm: UK /fl^d/ – US /fl^d/

Ví dụ:

A forest that may be able to laminate the water and prevent the flooding? Nghĩa là: Một khu rừng có thể dát mỏng dòng nước và ngăn chặn lũ lụt?

A forest that may be able to laminate the water and prevent the flooding? Nghĩa là: Một khu rừng có thể dát mỏng dòng nước và ngăn chặn lũ lụt?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here