Gầy tiếng Trung là shòu (瘦), là từ để miêu tả cơ thể người hoặc động vật ở trạng thái có ít mỡ và thịt.

Một số từ vựng chủ đề gầy:

减重 (jiǎnzhòng): Giảm cân.

节食 (jiéshí): Ăn kiêng.

体重 (tǐzhòng): Cân nặng.

体重指数 (tǐzhòng zhǐshù): Chỉ số BMI.

增重 (zēngzhòng): Tăng cân.

Một số mẫu câu về chủ đề giảm béo:

要不瘦. 要不死.

Yào bù shòu. Yào bù sǐ.

Hoặc là gầy. Hoặc là chết.

其它人都能瘦下来为何你不可以.

Qítā rén dōu néng shòu xià lái wèihé nǐ bù kěyǐ.

Những người khác đều có thể gầy đi thì tại sao bạn lại không thể.

1月不减肥,3月没人追.

1 Yuè bù jiǎnféi,3 yuè méi rén zhuī.

1 tháng không giảm béo, 3 tháng không ai theo.

科学家说,超重越多,寿命越短.

Kēxuéjiā shuō, chāozhòng yuè duō, shòumìng yuè duǎn.

Các nhà khoa học nói rằng, cân nặng càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here