Đi Nhờ Xe Dịch Sang Tiếng Anh Là

+ to hitchhike; to ask somebody for a lift/ride
= đừng đi nhờ xe người lạ! don’t accept/take lifts from strangers
= đi đâu tôi cũng toàn là đi nhờ xe i hitchhike everywhere i go

Cụm Từ Liên Quan :

Cho Đi Nhờ Xe /cho di nho xe/

* danh từ
– lift

Cuốc Đi Nhờ Xe /cuoc di nho xe/

* danh từ
– hitch

Đi Nhờ Xe Bò /di nho xe bo/

* danh từ
– cast

Đi Nhờ Xe Ngựa /di nho xe ngua/

* danh từ
– cast

Người Đi Nhờ Xe /nguoi di nho xe/

* danh từ
– hitch-hiker

Đi nhờ xe tiếng Anh là gì?

Xem thêm:

https://www.couchsurfing.com/people/top10totnhat
https://www.couchsurfing.com/people/top10totnhat
https://www.couchsurfing.com/people/top10totnhat
https://www.magcloud.com/user/top10totnhat
https://gfycat.com/@top10totnhat
https://ask.fm/top10totnhat8651
https://bbpress.org/forums/profile/top10totnhat/
https://www.inprnt.com/profile/top10totnhat/
http://www.webestools.com/profile-399613.html
https://coolors.co/u/top10totnhat
https://id.pr-cy.ru/user/profile/top10totnhat/#/profile
http://www.cplusplus.com/user/top10totnhat/
https://myanimelist.net/profile/top10totnhat
http://www.supportduweb.com/profile-148235.html
https://stocktwits.com/top10totnhat
https://www.tor.com/members/top10totnhat/
https://growthhackers.com/members/ttnht-top10
https://gust.com/companies/top10totnhat
https://8tracks.com/top10totnhat
https://vbscan.fisica.unimib.it/top10totnhat
https://www.viki.com/users/top10totnhat/about
https://www.artfire.com/ext/people/top10totnhat
https://app.lookbook.nu/top10totnhat
https://www.domestika.org/pt/top10totnhat
https://www.metal-archives.com/users/top10totnhat
https://www.stem.org.uk/users/top10totnhat
https://cycling74.com/author/60bf213c95d20d37d5d3a17c
https://www.hulkshare.com/top10totnhat
https://expo.io/@top10totnhat
http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/top10totnhat
https://www.longisland.com/profile/top10totnhat
https://app.roll20.net/users/9154424/top10totnhat
https://my.desktopnexus.com/top10totnhat
http://www.mobypicture.com/user/top10totnhat
https://musescore.com/top10totnhat
https://worldcosplay.net/member/984148
https://www.bakespace.com/members/profile/tot10totnhat/1218742/
https://v4.phpfox.com/top10totnhat
https://blip.fm/top10totnhat
https://able2know.org/user/top10totnhat/
https://recordsetter.com/user/top10totnhat
http://recipes.mentaframework.org/user/profile/132650.page
http://www.good-tutorials.com/users/top10totnhat
https://www.mapleprimes.com/users/top10totnhat
https://www.misterpoll.com/users/1257714
https://www.woddal.com/top10totnhat
https://mxsponsor.com/riders/top10totnhat
http://appsplit.com/users/top10totnhat
https://a.pr-cy.ru/top10totnhat.net
https://www.bombstat.com/domain/top10totnhat.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − eight =