Đau răng tiếng Anh là toothache, được phiên âm là /ˈtuːθeɪk/.

Một số mẫu câu về đau răng trong tiếng Anh:

I have a toothache.

Tôi bị đau răng.

My sister ate too much candy, so she had a toothache.

Em gái tôi ăn quá nhiều kẹo nên em ấy bị đau răng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here