Bên dưới đây là các từ vựng liên quan đến từ con sâu róm tiếng Anh là gì? có thể bạn quan tâm đến:

  • Con bướm ( tên tiếng Anh là Butterfly)
  • Con chuồn chuồn (tên tiếng Anh là Dragonfly)
  • Con bọ rùa (tên tiếng Anh là Ladybug)
  • Con ve sầu (tên tiếng Anh là Cicada)
  • Con giòi (tên tiếng Anh là Moth)
  • Con bướm đêm (tên tiếng Anh là)
  • Con tò vò (tên tiếng Anh là Wasp)
  • Con sâu (tên tiếng Anh là Worm)
  • Con nhện (tên tiếng Anh là Spider)
  • Con ốc sên (tên tiếng Anh là Snail)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here