Ca sĩ trong tiếng anh là gì?

Đáp án: Singer

Phát âm: UK /ˈsɪŋ.ər/ – US /ˈsɪŋ.ɚ/

Định nghĩa: a person whose job is to sing (một người có công việc là ca hát)

Ví dụ:

  • Are you a good singer?
  • The lead singer has a falsetto voice.
  • Bryn Terfel is a famous singer from Wales.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here