Trong Tiếng Anh, Bơi ếch còn được gọi là Breaststroke

  • Phát âm: /ˈbreststrəʊk/
  • Loại từ: Danh từ

MỘT SỐ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ BƠI LỘI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here