• Source market: thị trường nguồn
  • Single supplement: Tiền thu thêm phòng đơn
  • High season: mùa cao điểm
  • TRPB: phòng Susieh cho 3 người
  • Domestic travel: du lịch nội địa
  • Baggage allowance: số cân hành lý cho phép
  • Retail Travel Agency: đại lý dịch vụ du lịch
  • Compensation: tiền bồi thường
  • One way trip: chuyến bay 1 chiều
  • Destination: điểm đến

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − five =