Tuesday, October 3, 2023

Con trâu tiếng Anh là gì?

Con trâu tiếng Anh là gì? Đáp án: buffalo Phát âm: UK /ˈbʌf.ə.ləʊ/ - US /ˈbʌf.ə.loʊ/ Định nghĩa: a large animal of the cattle family, with long,...