Monday, February 26, 2024

Ca sĩ trong tiếng anh là gì?

Ca sĩ trong tiếng anh là gì? Đáp án: Singer Phát âm: UK /ˈsɪŋ.ər/ - US /ˈsɪŋ.ɚ/ Định nghĩa: a person whose job is to sing (một...